Bugünü

Bugünü

“Osmanlı Tarihçileri” projesi 2003 yılının sonbaharında lisansüstü öğrencilerinden oluşan bir ekibin biyografik ve bibliyografik referansları toplamaya girişmesiyle başlatıldı. Danışma kurulunun da fikri alınarak projeye dahil edilmesi düşünülen Osmanlı tarihçilerinin bir taslak listesi hazırlandı. Buna paralel olarak hazırlanan Madde Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılmak üzere ilk maddeler ısmarlandı.

 

Tarihçilerin ve yazmaların listesinin yapılması

Lisansüstü öğrencilerinden oluşturulan bir ekip 1927’den bu yana yayınlanmış olan muazzam miktardaki ikincil literatürü halen taramakta. İlk olarak Franz Babinger’in GOW’sinin ve bu eseri eleştirenlerin yazdıklarının içerdiği veriler dijital ortama geçirildi. Ayrıca ansiklopediler, kitaplar, akademik dergilerde yayınlanmış makaleler, doktora tezleri ve yazma katalogları dikkatli bir şekilde taranmaya başlandı. Araştırmanın bulunduğu şu aşamada oluşturulan listede binden fazla isim bulunuyor. Projenin ileriki aşamalarında bu sayının daha da artacağına kesin gözüyle bakıyoruz.

Bu sürece paralel olarak yukarıda bahsi geçen araştırma görevlileri yazmalarla ilgili her türlü bibliyografik veriyi de toplayarak projenin ileriki aşamalarında kullanılacak bir veritabanı oluşturmaktadırlar. Bir başka öğrenci grubu da dünyada yayınlanmış tüm yazma kataloglarını taramaya devam etmektedir

 

Maddelerin ısmarlanması

Maddelerin yazarlarına ısmarlanması iki aşamada gerçekleşecek. Editörler danışma kuruluyla işbirliği halinde belirli Osmanlı tarihçileri üzerine çalışma yapmış araştırmacıları belirlemeye başladılar. Bu araştırmacılar ilgili tarihçi hakında bir madde yazmak suretiyle projeye katkı yapmaya davet edilecekler.

Gerek Türkiye üniversitelerinde hazırlanan bir çok doktora tezinin az bilinen Osmanlı yazarlarıyla ilgili olması ve gerekse bu tezlerin büyük çoğunluğunun yayınlanmaması nedeniyle bu üniversitelerde çalışan genç akademisyenlere ağırlık verilmesi planlanmakta.

Yakın zamanda yayınlanmış bir ansiklopedi maddesinin ya da herhangi bir Osmanlı tarihçisiyle ilgili bir makalenin projenin amaçlarına uygun olduğu durumlarda editörler yazardan ve yayıncıdan yeniden yayınlama izni isteyecekler. Bazı durumlarda ise yazarlardan daha önce yayınladıkları maddeleri/makaleleri projenin madde yazım kılavuzuna göre güncelleştirmeleri istenecek.

Maddelerin yazarlarına dağıtılmasının ikinci aşamasının hedefi ise daha önce günümüz araştırmacılarınca incelenmemiş ve eserlerinin edisyonu yapılmamış Osmanlı tarihçileri olacak. Projenin bu aşamasında bu gruba giren tarihçilerin bir listesi projenin internet sitesinde yayınlanarak bu tarihçilerle ilgili araştırma yapacak ve ilgili maddeleri yazacak kişilerin dikkatine sunulacak.

Burada önemle vurgulanması gereken nokta maddelerin editörler kurulu tarafından ısmarlanacağıdır. Projeyle ilgilenen araştırmaların editörler kurulunun onayı olmaksızın yazmayı düşündükleri maddenin araştırmasına veya telifine başlamamalarını önemle rica ederiz.